คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติฯ โครงการพัฒนานักกีฬาระยะ 4 ปี (Road to Tokyo) และกำหนดการคัดเลือกวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 จ. ปทุมธานี

Visitors: 14,798