มอบอุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน และเงินบริจาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

Visitors: 14,798