Logo สมาชิก ชื่อด้านกีฬา
  สโมสรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KASETSART
  สโมสรมินีแบ (บางปะอิน) MINEBEA
  สโมสรเบสบอลเอฟ 20 F 20
  สโมสรชัยภูมิ CHAIYAPHUM
  สโมสรมหาวิทยาลัยรามคำแหง RAM
  สโมสรบริษัทเครื่องกีฬาตราเหรียญทอง NICE
  สโมสรสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น KORA KAEN
  สโมสรมินีแบ ( ลพบุรี ) METC
  สโมสรเบสบอล ลพบุรี LOPBURI
  สโมสรชมรมเบสบอลมหาวิทยาลัยบูรพา  
  สโมสรราชประชาสมาลัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก RAJPHACHA
  สโมสรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ KMIT’N
  สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี S.S.S.
  สโมสรชมรมเบสบอลจังหวัดลพบุรี LBBC.
  สโมสรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา KU.SRC.
  สโมสรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง DSRU.
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  ชมรมเบสบอลและซอฟท์บอลสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMIT’L
  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
Visitors: 14,798